Tietosuojaseloste - Kellariravintola

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
Turun Kellariravintola
Linnankatu 16, 20100 Turku
Puh. (02) 469 0360
info@kellariravintola.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Turun Kellariravintola Oy
Ravintolapäällikkö Johanna Hietamäki
puh 02 4690360 / 040 5777935
johanna.hietamaki@kellariravintola.fi

Louhos Digital Oy (sivuston ylläpitäjä)

 

3. Rekisterin nimi
Turun Kellariravintolan rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella seuraaviin toimenpiteisiin:
• asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
• varmuuskopiointi
• liiketoiminnan kehittäminen

 

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Varaustiedot
Viesti (Lisätietoja / toiveita)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen oikeellisuus
Tämän rekisterin tiedot saadaan asiakkaan jättäessä ne Turun Kellariravintolan verkkosivujen varaus- tai yhteydenottolomakkeeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä henkilötietoja käytetä muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n
ulkopuolelle.

 

8. Tietojen säilytys ja poistaminen
Tiedot säilytetään 7 päivää tai kunnes tiedot poistetaan asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakkaan tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi
 tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua, harjoittaa
palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
 Tietoverkossa ja laitteistossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.